Şehitlerimiz
Adı Baba Adı
Lakabı
Doğum tarihi
Nahiyesi
Köyü
Şehit Olduğu Yer, Kıta ve Tarih
Ahmet Halil
Yaman Oğlu
1308
Küplü
Baþköy

23.03.1915 25.alay.1.tabur

sığındere
Ahmet Ýsmail Silahtar Oğulları
1310
Küplü Aşağıköy Bahriye merkez hast. 17.05.1915
Ali Ahmet
Deli Ali Oğulları
1317
Küplü
Bekdemir 01.06.1915 arýburnu 3.kolordu 9.fýkra 25.alay 3.tabur.1.bölük
Aziz Hasan Atmacaoðlu
1305
Küplü
Bekdemir

11.11.1915

beyoðlu aða hamamý hast.
Eyüp Veli
Hacı Salih Oğulları 1308 Küplü

16.04.1915 seddülbahir 71 alay

2.tabur 8.bölük
Halil İbrahim
1290
Küplü

07.10.1915 kanlýdere 4.kolordu

61 alay 2.tabur
Halil Mustafa
1296
Küplü
Başköy

19.07.1915 haydarpaşa hast

71 alay 2.tabur 3.bölük
Hasan Cafer
Osmanoðlu
1304
Küplü
şükraniye 06.03.1915 Arıburnu 6.alay 1 tabur
Hasan İsmail
Takılı Oğlu
1308
Küplü

27.05.1915 kemikli burun

Haşim Süleyman
Sakallıoğlu
1298
Küplü
Yeniköy

21.05.1915 conk bayırı

2. kolordu 14 Alay 1 tabur
İbrahim Durmuş
Usta Oğlu
1304
Küplü
Küplü Merkez
28.06.1915 kereviz deresi 55 alay 5.bölük
Kosti Enbiya
Kaplan Oğlu
1304
Küplü
Başköy
06.03.1915 arıburnu 6. alay 1.tabur
Mehmet Halil
İstanbullu
1309
Küplü
Başköy
19.03.1915 çatlak tepe 33 alay 3.tabur
Mehmet Hasan
Manav Oğlu
1305
Küplü
Başköy
08.04.1915 seddülbahir 1.ordu 6. alay 6 tabur
Mehmet Hasan Zir Ali Oðullarý
1307 Küplü
Başköy
26.05.1915 arýburnu 3.kolordo 25 alay 3 tabur
Mehmet Hasan 1301 Küplü Başköy 26.05.1915 conkbayýrý 3 kolordu 25. alay 3 tabur 4. bölük
Mehmet Hasan 1305 Küplü Baþköy 08.04.1915 seddülbahir 1 kolordu 6 alay 1 tabur 3 bölük
Þaban Kayınpederi Süleyman Efendi 1303 Küplü Şükraniye 03.1915
Yovan Ýmprekay
1300
Küplü Başköy
06.03.1915 seyyar hast. 2.kolordu 14.alay 3.tabur 13 bölük
Ahmet Mehmet
1300
Küplü Küplü Merkez
18.07.1915 merkez tepe  57.alay 3.tabur 12.bölük
Ahmet Mehmet 1300 Küplü 08.09.1915 57.alay 3.tabur 12.bölük
Bekir Abdurrahman
1305
Küplü Yeniköy
21.03.1915 kerevizdere 14.alay.2.tabur 6.bölük
Halil Mustafa
1296
Küplü Başköy
19.07.1915 haydarpaþa hast. 71.alay. 2 tabur. 3.bölük
Salih Ahmet
Yunus Oðlu
1305
Küplü

08.04.1915 seddülbahir 1kolordu 6.alay 1.tabur 1.bölük

Kurtuluş savaşında Bilecik ili olarak 1585 şehit verilmiştir.