Köyde Görev Yapanlar

Nahiye Müdürleri:

Mehmet Hulusi AYKENT ( 1923 - 1924 )
Mitat RAŞİT ( 1940-1950 )

Behçet Bey  (  1961-1966 )
Fahri ÇİĞDEM ( 1966 - 1976 )

Köy Muhtarları
Hasan ÇATAL

İsmail ÖZÇAÐLAR

Hamit NEBÝ ( Çerkezler )
Mehmet EROÐLU ( Yunus Mehmet )
İbrahim KAVAK ( Lümbeler )
Cavit SORGUNÇAY ( Çamcular )
Dursun ÖZTULUM
Hüseyin DEMÝRBAÞ
Salim BÜBER (Büberciler )
Hasan YAYLA
İbrahim GONCA ( Goncalar )

Ýmamlar: Ali Osman Hoca – Kemal Hoca – Süleyman hoca.

Öðretmenler: Ayþe TABAK – Nihal – İsmet GÜMÜŞ - Gülgün EKERYILMAZ

Koop. Müdürleri: Şükrü DÝKÝCÝ – Hüseyin AYDIN – Hüseyin ÇINAR – Birol ŞEN –  Aykut –  İbrahim GÜRSOY