Bilecik
GENEL BİLGİLER   :
395 Yılında Roma imparatorluğu ikiye ayrılınca Bilecik Doğu Roma ( Bizans ) imparatorluğu sınırları içinde kalmıştır.

Belekoma Kalesi: Hamsu ve tabakhane dereler vadisi arasında, bir kaya çıkıntısı üzerine Bizanslılar tarafından inşa edilmiştir.


Bitinya bölgesi içinde bulunan Bilecik,( BELEKOMA ) Müslümanların Anadolu’yu istila etmelerine kadar Bizans hâkimiyetinde kalmıştır.


Muaviye döneminde ( 673-678 ) Müslümanlar Bitinyayı istila etmişlerdir. Bu istiladan sonra başta Bilecik olmak üzere, Biladi safsaf adı ile anılan Söğüt ile Bizanslılar tarafından Bozkus adıyla, Müslümanlar tarafından ise Maagılçın adı ile anılan Bozüyük, Müslümanların Bizanslılara yenilmesine kadar Emevilerin hâkimiyetinde kalmış, daha sonra tekrar Bizanslıların hakimiyetine geçmiştir.


Halife Harun Reşit zamanında ( 797 ) Bitinya bölgesinin diğer şehirleri gibi, Bilecik’te Abbasilerin eline geçmiştir.


Bizans İmparatoriçesi Irene ile Harun Reşit arasında yapılan anlaşma sonucunda Bilecik tekrar Bizans hâkimiyetine bırakılmıştır.


Bilecik; Osman Beyin Bilecik’i fethetmesine kadar Bizans idaresinde kaldı.


Bilecik Bizanslılar döneminde Belekoma ( Şirin köy ) adını taşıyan küçük bir kasabaydı. Tekfurluk ( Beylik ) ile idare ediliyordu.


Osmanlı döneminde ise, önceleri Kütahya da bulunan Anadolu eyaletinin Sultanönü

( Sarayönü ) sancağına bağlı bir kazaydı. 1885 yılında ise Bursa Vilayetine bağlı bir liva haline getirildi. İsmine ise Ertuğrul adı verildi.


Bu durum 1924 yılına kadar devam etti ve 1924 yılında Il haline getirildi.


Ertuğrul Livası; Bilecik - İnegöl - Söğüt ve Yenişehir olmak üzere dört kazadan ibaretti. Bu livanın 11 adet Bucağı bulunuyordu.


Bilecik kurtuluş savaşında İstanbul hükümeti ile bağlarını koparıp, Ankara hükümetini tanıyan ilk illerden biridir.


Kurtuluş savaşı süresince Milli kuvvetlere canıyla, parasıyla büyük yardımlarda bulunmuştur.
Bilecik, Doğu Marmara’nın güneyindedir. Doğusunda Bolu ve Eskişehir, Güneyinde Kütahya, Batısında Bursa ile Sakarya İlleri bulunmaktadır.


Bilecik dört coğrafi bölgede toprakları bulunan ( Karadeniz - Ege - İç Anadolu - Marmara ) tek ildir.
Bilecik Nüfus artışları :

1927    = 114.043
1935    = 125.421
1940    = 127.977
1945    = 136.053
1950    = 137.030
1955    = 139.233
1960    = 145.699
1965    = 139.045
1970    = 138.856 Kişi

1960 ile 1965 yılları arasında hızlı sayılabilecek bir nüfus azalması görülmektedir.  Bunun nedeni ise Yeterli sanayinin bulunmaması ve iş imkânlarının yaratılmaması sonucunda özellikle genç nüfusun iş bulabilmek amacıyla diğer illere göç etmeleridir.